Upload CV

APLIKOJ PËR

GJUHA/ËT

A jeni profesionist në Anglisht dhe/ ose Shqip?

Rregjistrohuni më poshtë për të marre info mbi mundësitë e punësimit.

* Pagesat bëhen vetëm nëpërmjet Paypal dhe në CAD